Klub Wędkarski Zdzieszowice
....
WWW.STAROPOLANKA.ZA.PL
KLUB WĘDKARSKI ZDZIESZOWICE
...
STRONA GŁÓWNA O KLUBIE REGULAMIN CYPRINIADA GALERIA ZAWODY
Szanuj każde życie
HISTORIA ZARZĄD DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA PRACE SPOŁECZNE


ZARZĄD KLUBU WĘDKARSKIEGO

ZDZIESZOWICE

Prezes - Ryszard KORDASIEWICZ

V-ce prezes - Jerzy KUŹMIUK

Skarbnik - Janusz GRABIŃSKI


CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Artur PODSIADŁY
Kazimierz WRÓBEL
Łukasz WRÓBEL
Stanisław WÓJCIK
Zenon SZOT


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczacy - Jerzy RYNCARZ

CZŁONKOWIE KOMISJI

Marek KRZYŻANOWSKI
Andrzej SZOT
Zygfryd WYGAN


SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący - Maciej WRÓBEL
V-ce Przewodniczący - Grzegorz MASTERNAK


CZŁONKOWIE SĄDU

Piotr MIEDZIELEC
Jerzy ADAMSKI
Jan RUSINEK
Zygmunt KOWALSKI


KOMISJA SKRUTACYJNA

Józef ADAMSKI
Stanisław WENIO
Grzegorz WARCHOŁ