Staropolanka
....
WWW.STAROPOLANKA.ZA.PL
KLUB WĘDKARSKI ZDZIESZOWICE
...
STRONA GŁÓWNA O KLUBIE REGULAMIN CYPRINIADA GALERIA ZAWODY
Szanuj każde życie
HISTORIA ZARZĄD DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA PRACE SPOŁECZNE


Hormonogram prac społecznych na rzecz Klubu
w roku 2018


08.09.2018r. - brygada I
06.10.2018r. - brygada II
21.04.2018r. - brygada III
05.05.2018r. - brygada IV

Wszystkie czyny rozpoczynać się będą o godz. 8:00 a każdy uczestnik ma obowiązek przynieść ze sobą jedno z narzędzi: łopata, grabie, piła, sekator. Zgłoszenie się bez narzędzi dyskwalifikuje uczestnictwo w pracach.