O klubie

od 1995 roku

Historia Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” sięga 1995 roku, a konkretnie 23-marca tegoż roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów odbyło się pierwsze zebranie Członków założycieli Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice”.
Przewodniczącym zebrania wybrano kol. Stanisława Wenio oraz powołano komitet upoważniony do reprezentowania członków przyszłego klubu w procesie rejestracyjnym w Sądzie Wojewódzkim w Opolu.

W skład komitetu weszli:

– Andrzej Wronowski
– Janusz Grabiński
– Stanisław Wenio
– Ryszard Tomaszczyk
– Henryk Połeć

Uchwalono również statut Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice”. Na I Walnym zebraniu nowo powstałego Klubu Wędkarskiego, które odbyło się 18-czerwca-1995r. wybrano zarząd Klubu, zapoznano członków klubu z treścią wcześniej uchwalonego statutu klubu, przedstawiono treść umowy dzierżawy z dn. 26-kwietnia-1995r. zawartej pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Zdzieszowice, a komitetem założycielskim Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice”, dotyczącej użytkowania akwenu (wyrobiska pożwirowego) położonego na obrzeżach Zdzieszowic, zwanego wśród wędkarzy „Staropolanka”.
Akwen ten, to 42ha lustra wody, średnia głebokość ok. 3m, max. głębokość 7,5m, woda czysta, a ryby zdrowe i smaczne. Dzięki przychylności władz Miasta, wędkarze-członkowie naszego klubu oraz członkowie ich rodzin mają kawałek swojego raju, gdzie spędzają wolny czas, czerpiąc niewymierne korzyści z możliwości wypoczynku nad wodą i obcowania z naturą.

Coroczne zarybienia

dbałość o czystość wody i terenów wokół akwenu

Ochrona przyrody

organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

Co roku organizujemy szereg imprez sportowych, klubowych jak również międzyzakładowych (podlodowe zawody międzyzakładowe) oraz imprez o charakterze ogólnopolskim takich jak Cypriniada Opolska.Zajmujemy się także działalnością charytatywną organizując od roku 1997, imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla wychowanków Domu Dziecka w Strzegowie.

Dobre imię naszego klubu rozsławiają w Polsce i za granicą m.in. Mirosław Hankus i Jerzy Ryncarz, startując w ważnych zawodach karpiowych takich jak Puchar Polski i World Carp (patrz zakł. zawody).

Wspomnieć również należy, że w trosce o ochronę podległych nam wód, rybostanu i otaczającej nasz akwen przyrody, na Walnym zebraniu Członków Klubu w dn: 09-lutego-1997r. podjęto uchwałę w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej i Ochrony Środowiska za zgodą UMiGm. w Zdzieszowicach. Komendantem straży wybrano kol.Jerzego Kuźmiuka. 26-września-2002r. wystąpiliśmy do Rady Powiatu Krapkowickiego o zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej, którą to zgodę uchwałą Rady Powiatu otrzymaliśmy 20-marca-2003r.

Wreszcie na przełomie roku 2006/7 z inicjatywy kol. Mariusza Klimasińskiego i Tomka Pazdro powstała strona internetowa www.staropolanka.za.pl, którą oddajemy do państwa użytku, wierząc że znajdą tu państwo wiele interesujących Was informacji, zdjęć i wszelkich innych szczegółów, które pozwolą Wam z nostalgią powracać (wirtualnie i fizycznie) nad brzeg naszego ukochanego akwenu „Staropolanka”.