Staropolanka
....
WWW.STAROPOLANKA.ZA.PL
KLUB WĘDKARSKI ZDZIESZOWICE
...
STRONA GŁÓWNA O KLUBIE REGULAMIN CYPRINIADA GALERIA ZAWODY
Szanuj każde życie
HISTORIA ZARZĄD DZIAŁALNOŚĆCHARYTATYWNA PRACE SPOŁECZNE


Od początku swojego istnienia Klub podejmował się działalności na rzecz lokalnej społeczności. W 1996 roku Walne Zebranie Członków Klubu podjęło uchwałę dotyczącą nawiązania kontaktu z Domem Dziecka w Strzegowie gm. Grodków. Od tej pory nieprzerwanie zapraszamy dzieci ze Strzegowa na organizowany dla nich przez Klub Dzień Dziecka.


W organizacji tych imprez pomagają nam i wspierają nasze działania miejscowi przedsiębiorcy, związki zawodowe, kupcy, policjanci i strażacy.

W ramach podziękowania za organizację Dni Dziecka zostaliśmy zaproszeni w dniu 27 marca 2004 roku na uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu jaki dzieci przyznały swemu sponsorowi Polakowi na stałe zamieszkałemu w USA.


Działalność nasza jest szersza i obejmuje także coroczną organizację Zawodów rodzinnych, w których uczestniczą całe rodziny członków klubu. Dla uatrakcyjnienia tych spotkań korzystamy od 2007 roku z dotacji pozyskiwanych w ramach konkursów ofert ze Zdzieszowickiego Urzędu Miasta i Gminy. Nagrody w postaci artykułów AGD są dodatkowym elementem uatrakcyjniającym te imprezy.


Klub podejmował również inne działania poza statutowe na rzecz miejscowej społeczności np. udział w pracach związanych z organizowanym przez UMiG „Sprzątaniem Gminy”, dla Samorządu ulic Korfantego, Kościuszki wyremontowano stół bilardowy, dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych wyremontowaliśmy pochylnię do sali rehabilitacyjnej, naprawiliśmy i odnowiliśmy krzesła oraz przekazaliśmy telewizor.