Uchwały zebrania walnego obowiązujące do końca 2021 roku

1. Opłata karty na rok 2022 powiększona o 50 zł (jednorazowo) dla każdego członka klubu na zakup dwóch nowych kosiarek. Dotyczy również emerytów i osób młodych.


2. Zniesienie zakazu związanego z ochroną amura. Wymiar 50 – 70 cm. Jednocześnie zarząd klubu informuje, że będzie zwracał szczególną uwagę, aby amury powyżej 70cm trafiały do wody.

3. Wymiar szczupaka 70 cm bez wymiaru górnego.

4. Zniesiony wymiar płoci oraz limit 10 sztuk w siatce lub sadzyku.

5. Czyn społeczny podniesiony z 5h do 10h prac na każdego członka klubu, koszt godziny roboczej nie uległ zmianie i nadal wynosi 20zł.

6. Brak możliwości opłaty karty członkowskiej na rok 2022 w przypadku nieutrzymania porządku na stanowisku po zakończeniu sezonu wędkarskiego, do momentu uprzątnięcia miejsca.


Pod koniec roku 2021 zebrany zostanie zespół, który wykona objazd wokół wody, w celu sporządzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej czystość stanowisk wędkarskich.

Za Zarząd:
Prezes Zarządu Łukasz Wróbel