Zarząd Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” informuje swoich członków, że w związku z panującymi zakazami Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu odbędzie się w ograniczonym składzie w dniu 07 marca 2021 r. o godz 9.00 w świetlicy osiedlowej Piastów I (tzw. świniarnia).

W zebraniu wezmą udział członkowie Zarządu Klubu, Komisja rewizyjna, Sąd organizacyjny, Księgowy Klubu i Komendant Klubowej Straży Rybackiej.

Każdy organ przedstawi sprawozdanie ze swej działalności za rok 2020.

Zarząd nie przewiduje zmian w dotychczasowych opłatach składek i wniesie o ich utrzymanie na następny 2022 r.

Treść wszystkich sprawozdań zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.staropolanka.c0.pl

Za Zarząd:
Prezes Zarządu R. Kordasiewicz