Zarząd Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” informuje swoich członków, że w dniu 21.11.2020 około godziny 13:00 będzie miało miejsce zarybianie na akwenie Staropolanka. W związku z tym następuje zakaz połowu ryby spokojnego żeru do odwołania. 

Za Zarząd:
Prezes Zarządu R. Kordasiewicz