Zarząd Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” informuje, że w dniu 01.03.2020 r. o godz. 9.00 ( drugi termin 9.15 ) w świetlicy  osiedla Piastów I, odbędzie się Walne Zebranie Klubu za rok  2019, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Klubu oraz osoby zainteresowane naszą działalnością.

 Porządek Walnego Zebrania : 

 1. Otwarcie Zebrania i sprawdzenia kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przdstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego za rok 2019.
 7. Sprawozdanie Klubowej Straży Wędkarskiej za lata 2019.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Przyjęcie uchwał dot. sprawozdań.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Wybory uzupełniajace do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwał w spr. wolnych wniosków.
 13. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

                                                                           Za Zarząd:

 

                                                        Prezes Zarządu R. Kordasiewicz