Zarząd Klubu Wędkarskiego Zdzieszowice prezentuje projekt harmonogramów zawodów i czynów społecznych na 2020 r.

Harmonogramy będą zatwierdzane na Walnym Zebraniu w dniu 01.03.2020 od godz.10.00.

Harmonogram zawodów i imprez: Harmonogram zawodów i imprez  

Harmonogram prac na rzecz Klubu: Harmonogram prac