Zarząd Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” informuje, że w dniu 09.12.2019 r. nastąpiło zarybienie Staropolanki tj. :

  • 920 kg Karpia
  • 250 kg Amura

Wiąże się z tym zakaz połowu ryb spokojnego żeru – DO ODWOŁANIA !

Za Zarząd:
Prezes Zarządu R. Kordasiewicz