Zarząd Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” informuje, że w dniu 03.03.2019 r. o godz. 9,oo ( drugi termin 9,15 ) w świetlicy osiedla Piastów I odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za lata 2015-2018 r., na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Klubu oraz osoby zainteresowane naszą działalnością.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:


1. Otwarcie Zebrania i sprawdzenia kworum.
2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu za lata 2015 – 2018.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2015 – 2018.
7. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego za lata 2015 – 2018.
8. Sprawozdanie Klubowej Straży Wędkarskiej za lata 2015 -2018.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Przyjęcie uchwał dot. sprawozdań.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zgłaszanie kandydatur do władz statutowych Klubu.
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wolnych wniosków.
16. Zakończenie Walnego Zebrania.

Za Zarząd:
Prezes Zarządu R. Kordasiewicz