Zarząd Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” informuje, że w dniu 04.03.2018 r. o godz. 9,oo w świetlicy osiedla Piastów I odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 r., na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Klubu oraz osoby zainteresowane naszą działalnością.

Porządek Walnego Zebrania :


1. Otwarcie Walnego Zebrania i sprawdzenia kworum.
2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego.
7. Sprawozdanie Klubowej Straży Wędkarskiej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał dot. Sprawozdań.
10. Wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwał w spr. Wolnych wniosków.
12. Zakończenie Zebrania.

Za Zarząd:
Prezes Zarządu R. Kordasiewicz